Mapa dostupnost služeb Praha

Klikem na Mapu se obrázek otevře v původní (větší) velikosti. Mapa dostupnosti služeb platí ve vyznačených pražských lokalitách po celý rok 2012. Animace je orientační a pokrytí může byt dostupné i mimo vyznačené lokality. Poskytovatel si vyhrazuje právo údaje měnit nebo aktualizovat.

Mapa pokrytí Praha Dobeška.NET