Jak získat údaj o teplotě v místnosti z Netatmo Smart Radiator Valve pro Home Assistant

K získání údajů o teplotě v místnosti nepotřebujete další sadu Netatmo Smart Home Weather Station. Alias jak vyrobit senzor z binárního senzoru v Home Assistant. Pokud nepotřebujete měření vlhkosti, hluku a CO2, prostou informaci o aktuální teplotě lze získat přímo z hlavic radiátoru Netatmo Smart Radiator Valve. Teplotu měří i další IoT moduly od kterých, narozdíl od termostatického ventilu na radiátoru, by to člověk nečekal :) Kupříkladu Philps Hue Motion detection, Aquara Vibration Sensor a další.

Integrace pro Netatmo v Home Assistant, konkrétně u Netatmo Smart Radiator Valve, parsuje především informace spojené s výhřevem místnosti. K tomu aby ventil fungoval potřebuje měřit i aktuální teplotu. Mimo to, umí rovněž měřit stav vybití baterii, ale o tom snad příště.

Zápis senzoru v Home Assistant pro získaní údaju o teplotě

# Šablona teplota z ventilu radiátoru Netatmo :) 
 - platform: template
  scan_interval: '00:10:00'
  sensors:
   netatmo_valve_temerature_hala:
    friendly_name: "Hala"
    unit_of_measurement: °C
    value_template: "{{ state_attr('climate.netatmo_hala', 'current_temperature') }}"

Vysvětlivky:
Integrace Netatmo automaticky vytvořila integraci climate.netatmo_hala
Integraci nakopírujeme do zápisu nového senzoru který jsme pojmenovali netatmo_valve_temerature_hala
Vytvoříme šablonu value_template kde pomocí current_temperature extrahujeme teplotu

Jak správně zapsat senzor ve třech možných variantách, se dočtete v tomto článku.